Pénzügyi-gazdasági oktatás határok nélkül

 

 A magyarországi OTP Fáy András Alapítvány és a szlovákiai OTP Ready Alapítvány, az „Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme” keretében, 2017 július 1. és 2019 június 30. között valósítja meg a pénzügyi-gazdasági oktatás határok nélkül című projektet, amelyet az Európai Unió 247.982,91 EUR összegben támogat.

A projekt arra a problémára kínál megoldást, hogy Szlovákiában és Magyarországon is nagyon alacsony szintű a pénzügyi kultúra, a pénzügyi- és jövőtudatos tervezés. Noha a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek képzési program ismertsége és az iránta mutatkozó igény is magas mindkét országban, elérhetősége korlátozott, főként Nyugat-Magyarországon és Kelet-Szlovákiában.

Az ingyenesen nyújtott tanórán kívüli képzés eddig csak az iskoláskorúaknak szólt, azonban fontos a felnőttek bevonása is: a pedagógusoké, akik az iskolai csoportokat szervezik, valamint a felelős szülőké, akik továbbadják a tudást a gyermekeiknek és alkalmazzák azt a családban; számukra új tananyagok kerülnek kifejlesztésre. A projektben a már kidolgozott és bevált módszertan alapján pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási képzések valósulnak meg új, innovatív megközelítésben: logisztikai optimalizáció elve alapján a partnerek a határ két oldalán a saját képzési központjaikban fogadnak diákokat mindkét országból (Nyíregyháza-Budapest a keleti régió és Pozsony-Nagyszombat a nyugati régió), kihasználva a partnerségben rejlő lehetőségeket a földrajzi, elérhetőségi korlátok leküzdésére.

A képzett trénerek egyúttal a hátrányos helyzetű kistelepülési iskolákba is elviszik a képzéseket, igény szerint. A másik fontos célkitűzés a szemléletformálás: 5 db rendezvény és szakmai fórumok kerülnek megszervezésre a határ mindkét oldalán, továbbá több alkalmas sajtókampány is tervezett.

A projekt megvalósítás 2 éve alatt összesen 3700 diákot és 180 felnőttet érnek el a képzésekkel, további 1357 felnőttet az ismeretterjesztő tevékenységek révén, 3 db kétnyelvű tananyag és 3 db interaktív tábla alkalmazás kerül kifejlesztésre, valamint a nagyszombati új képzési központ felszerelése is megvalósul. A projekt hozzájárul a két ország pénzügyi kultúrájának és egyúttal vállalkozásainak a fejlesztéséhez, az oktatás reformjához, valamint segítőleg hat az el- és kivándorlás megfékezésére és a hátrányos helyzet leküzdésére.